Det er der ikke nogen, der hedder her!

Carl-Erik (3) ringer til Tinna (5), og det er Ingvard, der tager telefonen. Carl-Erik spørger efter Tinna, hvortil Ingvard – der dengang var ny i familien – svarer: “Det er der ikke nogen, der hedder hér!” – Han havde jo altid kendt hende som Else.

Men selv som indfødt i familien kan den slags nu være forvirrende; Annette (73) undrede sig i en meget ung alder over, at der til Tinna og Frodes kobberbryllup, var rigtig mange sange til Frode og én eller anden der hed Else?